Община Павел баня

Контакти

КОНТАКТИ: >>


Главно меню

Административни услуги


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация

E_mail

Архив новини : - 8 читалища ще получат допълваща субсидия
Posted by SB on 2011/9/27 8:53:44 (2810 reads )

- 8 читалища ще получат допълваща субсидия

Осем читалища от общината ще получат допълваща субсидия от министерството на културата, след като кандидатстваха с проектен фиш за подпомагане дейността на народните читалища преди няколко месеца.За конкурсната сесия в Министерството на културата постъпиха общо 1968 проектни фиша, които бяха разгледани и оценени от експертна комисия.Народните читалища са длъжни да изразходват предоставените средства по посочените в уведомителното писмо дейности и трябва да предоставят финансов отчет за изразходването на получените средства в общината, чрез чийто бюджет са получили субсидията, с копие до Министерството на културата.
  1. "Георги Бенковски-1928" -с. Осетеново
  2. "Чудомир-1905" -с. Турия
  3. "Съзнание-1921" - с. Асен
  4. "Просвета-1919" -с. Скобелево
  5. "Обнова-1869" - с. Габарево
  6. "Зора-1903" - с. Търничене
  7. "Напред-1903" - Павел баня
  8. "Борис Беров-1903г." -с.Тъжа

След последния етап на програма Глоб@лни библиотеки - България, 6 читалища от общината са включени в Програмата, като компютърната техника вече работи в 4 от тях - Павел баня, Тъжа, Габарево и Асен, а още 2 - Долно Сахране и Търничени ще я получат до края на м. октомври.